Blog | arii curriculare

Aici cresc Montessori

Scrisul și cititul sunt abordate separat, scrisul precedând lectura textului în mediul Montessori.

Aici cresc Montessori

Setul de blocuri cu cilindri pregătește copilul pentru activitățile matematice de mai târziu.

Aici cresc Montessori

Scopul final este o atitudine de admirație față de minunile lumii în care trăim.

Aici cresc Montessori

Simțurile sunt ”calea către minte”.

Aici cresc Montessori

Până la 7 ani copilul se află într-o perioadă senzorială de achizitie a limbajului.

Aici cresc Montessori

Fiecare exercițiu de viață practică are dublu rol, incluzând și un scop indirect.

Aici cresc Montessori

Copiii au ”minte matematică”: o înclinație naturală către numere și tot ce are legătură cu

Aici cresc Montessori

Matelialul oferă o experiență tactilă, invitând copilul să le traseze forma.