Valori. Misiune. Viziune.

Cum vedem noi Școala și Grădinița Monterra?

  • Un loc în care venim cu bucurie.
  • Un loc în care simțim că aparținem.
  • Un loc în care fiecare zi e o descoperire.
  • Un loc în care putem fi.

Viziunea Monterra

Copilul este în centrul activității noastre. Înțelegem că ceea ce facem la Monterra este de importanță crucială: creștem şi educăm ființe umane care vor construi societatea de mâine și într-un fel foarte profund și concret viitorul chiar depinde de ceea ce facem noi acum.

Partenerii noștri în împlinirea viziunii

La Monterra credem că e nevoie de o întreagă comunitate ca să crești şi să educi un copil. Copii, echipă, părinți, actori sociali, suntem cu toții parteneri în acest proces de ghidare a copilului spre atingerea propriului potențial.

Copiii participă activ la procesul învățării, lucrează atât independent cât şi în echipă. Îşi păstrează vii dorința de cunoaștere şi entuziasmul față de învăţare ajutați de profesori, de materialele Montessori şi de libertatea de a alege activitatea pe care o desfășoară. Fiecare copil este responsabil de mediul în care îşi desfășoară activitatea şi participă la menținerea acestuia curat și ordonat, devenind astfel conștient de rolul important pe care îl joacă în comunitatea sa.

Echipa. Succesul activității noastre depinde de calitatea şi implicarea angajaților noștri. Pentru a crește şi educa copii e nevoie ca fiecare dintre noi să fim implicați într-un proces de creștere şi dezvoltare personală. Angajații noștri ne sunt parteneri de lungă durata, responsabili şi implicați, conștienți de importanța misiunii ce le revine aici la Monterra. Oferim un mediu de lucru prietenos, oportunități de creștere şi învățare permanente, programe de recunoaștere a performanței. Ne angajăm să construim şi să menținem o echipă unită şi care acționează în spiritul valorilor Monterra.

Părinții. La Monterra susținem dezvoltarea individuală a fiecărui copil. Principalul loc de formare al copilului este acasă şi ne vedem parteneri ai părinților în procesul de educație. Părinții au responsabilități majore în procesul de învățare şi de dezvoltare al copilului și credem că toți copiii au nevoie de o familie iubitoare şi care să îi susțină moral. Familiile  sunt încurajate să sprijine activ legătura dintre mediul de acasă şi școală şi să comunice eficient, să îşi ofere ajutorul, să se implice în procesul de evaluare, să participe activ la dezvoltarea şi la implementarea principiilor Monterra.

Actorii sociali. La Monterra, ne alegem cu grijă partenerii deoarece, împreună, rolul nostru este de a ghida copiii cu tact şi entuziasm în descoperirea lumii. Ne bucurăm să colaborăm cu actori sociali din diferite domenii: comunicare, dezvoltare personală, arte, sport, proiecte sociale, ecologice şi altele, pentru a completa dezvoltarea copiilor cu experiențe în acord cu valorile şi principiile Monterra.

Misiunea Monterra

Misiunea noastră este de a fi un leader inspirațional în domeniul educației și de a construi un mediu fertil de creștere și împlinire pentru fiecare Copil. La Monterra construim o Comunitate Montessori puternică, unde toți partenerii implicați Monterra – Părinți – Actori Sociali contribuie la construirea unui proces de educație care oferă Copiilor șansa unei dezvoltări naturale spre împlinirea potențialului uman imens al fiecăruia.

Credem că Bunătatea este contagioasă și că Ceea ce facem zi de zi contează. Monterra este modul nostru de a ne aduce contribuția la o lume mai bună și mai frumoasă.

Valorile Monterra

Valorile vorbesc despre lucrurile care în care credem și care ne ghidează în activitatea noastră.

Valorile sunt ceea ce avem în comun cu comunitatea noastră și lucrurile de la care nu ne abatem:

  • Acceptare
  • Respect
  • Competență
  • Prietenie

Acceptare: Copilul este în centrul activității noastre și avem cu el o relație bazată pe încredere, prietenie şi respect reciproc. În opinia noastră, copilul are valoare pentru simplul fapt că există și nu avem nevoie de metode de creștere. Copilul este o persoană întreagă încă din momentul în care se naște și nu un obiect ce necesită operațiuni speciale pentru a se transforma într-o ființă umană. Metodele de educație înseamnă strategii de învățare privind dezvoltarea de abilități intelectuale şi practice. Considerăm că în procesul său de devenire copilul are nevoie de o relație autentică cu adultul. La Monterra tratăm copilul ca pe o persoană reală şi vedem copilul în calitatea lui intrinsecă de ființă umană.

Respect: Suntem atenți să hrănim relația noastră cu fiecare copil în parte prin mesaje pozitive şi prin responsabilizarea fiecăruia pentru propriul său capăt de relație. Comunicarea este una autentică, la persoana întâi, evităm să vorbim despre copil şi alegem să îl lăsăm să se definească singur. Deși relația adult-copil este influențată de ambele părţi, responsabilitatea pentru relaţie revine într-o măsură mult mai mare adultului. Copiii se nasc cu înclinația naturală de a coopera cu adulții şi este responsabilitatea adultului de a nu lăsa această cooperare să meargă împotriva intereselor copiilor.

Competenţă: Nu folosim în procesul de educație nici pedepse, nici recompense exterioare. Copilul obține satisfacție din însăși activitatea pe care o desfășoară şi din validarea primită din partea educatorului. Copiii nu sunt niște tăblițe goale care îşi așteaptă stăpânul ce va scrie pe ele, ci sunt ființe înzestrate de evoluție cu capacitățile necesare pentru a supraviețui şi pentru a se dezvolta, evident sub protecția adulților. Ei dețin acea  minte absorbantă echipată cu unelte de bază ce așteaptă să primească hrană pentru a se dezvolta corespunzător, şi aici intervine rolul educației şi socializării.

Prietenie: Vrem să construim o comunitate a copiilor în care ei să fie prieteni. Adevărata competiție este nu între copii diferiți, ci în fiecare copil în parte, cu propriile lui dificultăți pe drumul dezvoltării calităților, aptitudinilor şi potențialului său. În acest fel toți copiii se percep unii pe alții ca tovarăși de drum, se acceptă în colectiv cu dificultățile pe care le are fiecare şi se ajută unii pe ceilalți în depășirea lor. Conlucrarea şi spiritul de echipă sunt puse astfel în evidență şi exersate în domeniul social. Responsabilitatea socială se naște ca o consecință naturală a responsabilității personale şi a conștiinței propriei valori.

Pilonii viziunii noastre

Copilul este în centrul activității noastre

Construim o comunitate Montessori

Bunătatea este contagioasă

Aici cresc Montessori