De ce școală Montessori

Credem că în locul în care copiii își petrec cea mai mare parte din timpul lor ar trebui să se întâmple și cele mai importante lucruri din viața lor. Să poată fi curioși, angajați, susținuți, înțeleși. Să aibă prieteni adevărați. Să fie doar ghidați în învățare și nu împinși, constrânși sau măsurați.

La Școala Monterra creăm un astfel de loc, în care copiii să vină cu bucurie și să fie susținuți și ghidați de un educator care vede tot ce e mai bun în ei.

Între 6 și 12 ani copilul trece prin numeroase transformări fizice și psihice, acest interval fiind cunoscut în abordarea Montessori sub numele de planul doi de dezvoltare”. Este o nouă etapă în dezvoltarea copilului, o perioadă de intense acumulări, cu caracteristici proprii. Potrivit AMI, Association Montessori Internationale, iată caracteristicile copiilor din planul doi de dezvoltare:

  • Dezvoltarea intelectuală – mintea conștientă,
  • Dorința de socializare,
  • Rezistența și energia fizică și psihică,
  • Imaginația bogată, activă,
  • Tendința de a se delimita de familie,
  • Dezvoltarea simțului de moralitate și dreptate,
  • Admirația față de eroi,
  • Capacitatea mare de abstractizare,
  • Dorința de a realiza proiecte mari, sarcini grele, importante,
  • Responsabilitatea în continuă dezvoltare.

Maria Montessori a formulat un curriculum care să răspundă nevoilor și caracteristicilor elevului, bazat pe dorința sa naturală de a învăța. În metoda Montessori este considerată esențială protejarea și dezvoltarea motivației interioare de a învăța a copilului, motorul său intern care îl orientează spre curiozitate și descoperire.

Dezvoltarea emoţională şi socială a copilului constituie un aspect cheie în educaţia Montessori. În sistemul Montessori copiii nu învaţă pentru a face bine la teste, ci învață prin urmărirea interesului, nu din obligație, ci hrănind pasiunile și dorința naturală de a învăța, care vine din interior. Interacțiunea liberă cu mediul, aleasă şi generată de interesul propriu, este considerată cea mai productivă din punctul de vedere al dezvoltării individuale. Educaţia Montessori profită şi dezvoltă motivaţia intrinsecă a copilului pentru a optimiza învăţarea şi a susține copilul să meargă pe calea interesului propriu, profesorul urmărind în acelaşi timp, împreună cu copilul, acoperirea ariilor obligatorii din curriculum.

Această pedagogie pornește de la premisa că învățarea activă, prin toate simțurile, este superioară unei învățări pasive, prin memorizare de date. Siguranța emoțională a copilului este un element esențial, pedagogia Montessori adresând și nevoile emoționale ale copilului, nu doar pe cele academice.

În abordarea Montessori întrebările copilului sunt încurajate și reprezintă pretextul pentru explorarea lumii, iar el acumulează informații primind răspunsuri la întrebări pe care le-a formulat chiar el, aflând lucruri de care este interesat. Este cultivată astfel bucuria de a învăța: copilul evoluează în ritmul său și își dezvoltă interesele intelectuale prin propriile mijloace.

În clasa Montessori elevul are acces permanent la numeroase surse de informare – cărți de specialitate dar și materiale științifice, putând ajunge astfel la cunoștințe superioare în raport cu nivelul său de vârstă. Curriculumul include noțiuni de matematică, literatură, știință – biologie, educație civică, educație fizică, limbi străine şi este bazat pe acumularea treptată de informații și pe conexiunile dintre acestea: abordarea este holistică, subiectele sunt integrate, conducând elevul de la înțelegerea concretă la abstract și crescând gradul de complexitate.

Într-o școală Montessori copiii primesc prezentări de materiale, organizate în grupuri mici, pentru a pune accent pe gândire, nu pe memorare. Ei au posibilitatea să își organizeze proiecte proprii pentru care își stabilesc chiar ei termene de finalizare, iar pentru realizarea lor se organizează singuri în echipe cu care să lucreze, împărtășindu-și apoi cunoștințele celorlalți colegi susținând prezentări finale în fața lor.

Copilul are astfel un rol activ în propria formare. Rolul învățătorului este acela de a oferi școlarului un mediu stimulativ și atrăgător, care vine în întâmpinarea nevoilor sale și îi permite o dezvoltare naturală și armonioasă în această nouă etapă. El observă competențele pe care le deprinde elevul și îl ghidează în așa fel încât să asigure acumularea cunoștințelor specifice fiecărei arii curriculare în parte, în funcție de vârstă și cerințele programei Ministerului Educației. Odată atins acest minimum, elevul are la dispoziție instrumentele de lucru necesare pentru a merge cât de departe îi permite propriul interes și imaginația, în orice domeniu dorește, putând acoperi astfel și subiecte care nu sunt incluse în programa școlară tradițională.

Libertatea de alegere este un aspect fundamental în mediul Montessori, oferind copilului posibilitatea de a explora, de a-și exprima propria creativitate și de a-și descoperi interesele și pasiunile. Mediul Montessori pregătit de profesor asigură copilului hrana academică, îi satisface nevoile şi interesele de cunoaștere. Libertatea de alegere a copilului este completată de ghidarea profesorului Montessori. Profesorul Montessori, prin observare atentă, poate identifica nevoile și potențialul fiecărui copil și îmbogățește permanent mediul de învățare. Prin ghidare constantă, profesorul se asigură că fiecare copil are cunoștințele necesare nivelului lui de vârstă conform curriculum-ului, pentru a-i oferi o bază solidă pentru viitorul academic.

La școala Montessori studiul nu se realizează doar în termenii subiectelor academice, ci şi în termenii învățării sociale, emoționale și morale. Totul într-o clasă Montessori devine ocazie de comunicare, iar una dintre cele mai importante resurse oferite de pedagogia Montessori o reprezintă ocaziile de socializare, de cultivare a grijii față de comunitate și bunul ei mers și față de fiecare membru al acesteia. Copiii descoperă prin intermediul situațiilor cotidiene cum să se organizeze și să soluționeze probleme aparute în cadrul grupului, fiind în permanență susținuți și ghidați de profesorul Montessori, învățând astfel despre responsabilitate, empatie, respect, apreciere, prietenie, toleranță sau conflicte și dezvoltând adevărate competențe sociale, emoționale, morale.

Conflictele nu sunt îngropate și nu fugim de ele, ci învățăm împreună, adulți și copii, într-un mediu sigur, cum să le gestionăm constructiv și cum să trecem prin ele având această abordare mentală: conflictul este o ocazie de creștere personală și dezvoltare – are nevoie de atenție pentru a-și atinge scopul și pentru a scădea posibilitatea de reapariție.

De ce Școala Monterra?

scoala montessori particulara privata bucuresti
scoala montessori particulara bucuresti

De ce Montessori?

Ce este Montessori?

scoala montessori privata bucuresti