Autorizarea și acreditarea instituțiilor de învățământ particular

Uncategorized

Tot mai mulți părinți care vizitează Monterra ne întreabă despre autorizarea și acreditarea instituție noastre de învățământ (școală și grădiniță), expimându-și nedumerirea în privința celor doi termeni. Ne bucură o astfel de preocupare deoarece credem că educația este un domeniu ce trebuie abordat cu responsabilitate și ne-am propus să răspundem pe scurt câtorva întrebări:
Ce este autorizația de funcționare și ce este acreditarea? Care este ordinea în care se obțin aceste acte și ce presupun ele?

Pentru a putea funcționa, o instituție de învățământ are nevoie mai întâi de autorizația de funcționare (fără ea nu se poate deschide respectiva unitate). Aceasta este cu caracter provizoriu, urmând ca cel mult la doi ani de la finalul unui ciclu de școlarizare instituția respectivă să depună actele necesare în vederea acreditării. Obținerea acreditării înseamnă drept de funcționare deplin și nelimitat, existând ulterior doar verificări periodice din partea statului pentru a se asigura respectarea standardelor în vigoare, conform legislației în domeniu.

Concret, pașii de urmat pentru a deschide o instituție de învățământ particular în România includ și întocmirea unui dosar ce trebuie depus la ARACIP (Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar), aflată în subordinea Ministerului Educației și Culturii. Prin verificarea condițiilor oferite, în conformitate cu Standardele Naționale de Autorizare (pe baza unor documente ca proiectul privind dezvoltarea pe termen mediu 3-5 ani a unității de învățămâmant, oferta educațională, actele privind spațiile și baza materială, regimul de deținere al acestora, lista dotărilor disponibile, proiectul de regulament intern, avize din partea Ministerului Sănătătii – Sanepid și a Ministerului de Interne – Pompieri etc.) se eliberează autorizația de funcționare. Această autorizare înseamnă că există un ordin de ministru prin care se permite funcționarea, însă cu rol provizoriu, fiind primul pas către scopul final: acreditarea instituției de învățământ particular.

Acreditarea nu se poate obține decât după o perioadă de funcționare (pe baza autorizației provizorii), la finalul unui ciclu de școlarizare. Unitatea de învățământ este obligată să solicite acreditarea la cel mult doi ani de la finalizarea acestuia. Pentru această etapă este nevoie de un nou set de documente, incluzând studiu diagnostic privind stadiul de dezvoltare a unității de învățământ preuniversitar, eficiența internă și externă a unității de învățământ pe ultimul ciclu de învățământ, noul proiect de dezvoltare instituțională alcătuit în baza diagnozei realizate și prin comparație cu proiectul inițial (realizat pe 5 ani), planurile operaționale pe ultimii 3 ani, incluzând evaluarea atingerii obiectivelor propuse, oferta educațională pentru anul școlar în curs sau următor, lista obiectelor de inventar și a mijloacelor fixe aflate în proprietate, avize de la Ministerul Sănătătii – Sanepid și Ministerul de Interne – Pompieri și vizite de evaluare conform unor Standarde de Calitate (care prevăd aproximativ 175 de indicatori de calitate). Este un proces dificil, care se încheie cu un nou ordin de ministru prin care instituția de învățământ este acreditată.

Din acest punct se vor mai face doar evaluări periodice din partea ARACIP pentru a verifica faptul că unitatea de învățământ funcționează la standardele cerute prin legislație.

În cazul unei instituții de învățământ alternativ este nevoie de o un aviz suplimentar din partea CNAE (Comisia Națională a Alternativelor Educaționale), care are exact acest scop conform legii învățământului, să certifice că există baza umană și materială potrivită pentru metoda educațională alternativă respectivă (în cazul nostru, pedagogia Montessori). Comisia are oameni cu experiență în metodele alternative, respectiv și Montessori. În plus, ca membri fondatori ADEMR (Asociația pentru dezvoltarea Educației Montessori în România), o societate afiliată AMI (Association Montessori Internationale) ne propunem o cât mai strânsă colaborare cu această comisie pentru a asigura stabilirea și respectarea standardelor de calitate Montessori în România.

Autorizarea și acreditarea sunt obligatorii în învățământul școlar, în vederea echivalării și recunoașterii rezultatelor academice ale elevilor, aceasta fiind o formă de învățământ obligatorie în România. În schimb, învățământul preșcolar nu este obligatoriu în România și un copil se poate înscrie la o școală fără să fi frecventat o instituție de învățământ înainte. Din acest motiv unitățile de învățământ preșcolar apelează adesea la alte forme de organizare (care nu presupun verificările de mai sus) iar părinții pot întâlni situații în care centrele pentru preșcolari vizitate nu au autorizare/ acreditare. Conform legislației acestea nu pot folosi numele de grădiniță (fără autorizație o instituție de învățământ nu se poate numi și nu poate funcționa ca grădiniță, ar însemna că este în ilegalitate), însă se pot numi centre educaționale, centre de zi, cluburi, ateliere etc. Acestea din urmă nu sunt obligate să obțină autorizații/ acreditări deoarece nu sunt considerate ca făcând parte din rețeaua de învățământ (nu trebuie să urmeze programa prevăzută de Ministerul Educaţiei și să respecte standardele impuse de acesta și nu pot fi controlate de inspectorii şcolari pentru învăţământul particular).

Considerăm că părinții sunt avantajați în cazul unei grădinițe/ școli aflată pe drumul acreditării, având astfel confirmarea că instituția respectivă întrunește standardele de calitate cerute prin legislație (educația se face în conformitate cu programa ministerului pentru segmentul de vârstă respectiv, educatoarele au pregătire pedagogică și diplome de studii finalizate, se respectă condițiile de igienă și de securitate…). Este ceea ce ne-am propus în Monterra : învățământ Montessori de calitate, astfel încât să construim o comunitate Montessori veritabilă.

Echipa Monterra

Distribuie acest articol:

Facebook
LinkedIn