Școala Monterra, autorizată de Ministerul Educației Naționale în alternativa educațională Montessori (OMEN nr.4706 și nr.4953 din 2014), cu cadre didactice instruite în pedagogia Montessori (la cursuri AMI – Association Montessori Internationale) și comunicarea ESPERE, oferă:

 • Pedagogie Montessori autentică pentru copiii cu vârste între 6-11 ani, până la echivalentul clasei a IV-a inclusiv.
 • Abordare personalizată pentru fiecare copil în parte, în funcţie de nevoile şi interesele sale
 • Mediu de lucru (mediul pregătit) Montessori, lucru primitor, securizant şi stimulant pentru copil
 • Zilnic, minim un ciclu de lucru Montessori cu materiale autorizate Montessori, la care se adauga inca o sesiune în 2-3 zile din săptămână
 • Limba engleză este parte din curriculum
 • Activităţi opţionale extracurriculare conform ofertei prezentate în acest sens
 • Educație holistică cu predare interdisciplinară în care ariile curriculare sunt interconectate iar achizițiile pedagogice sunt completate de educația civică si morală.

Echipa:

 • Profesori Montessori calificati atât în pedagogia traditională a ciclului primar si preșcolar cât și în alternativa Montessori, cu diploma AMI (Asociația Internațională Montessori) pentru orizontul 6-12 ani (curs absolvit la București, SUA)
 • Asistenți la clasă cu studii de specialitate
 • Întreaga echipă instruită în metoda ESPERE de comunicare, pentru a putea construi relaţii sănătoase cu cei din jur

Spațiul:

 • Mediu pregatit Montessori
 • Materiale Montessori potrivite grupelor de vârstă
 • Spațiu adecvat cu sală de clasă, baie pentru copii, baie pentru personal, oficiu, birou, cabinet medical
 • Loc de joacă în aer liber pentru copii
 • Sală de sport închiriată pentru practicarea orelor de educație fizică
 • Ieșiri educaționale și sănătoase în natură – Parcul Circului.

Programa

În Monterra se respectă programa Montessori aprobată în România (Montessori, ca alternativă educațională recunoscută în România, are propriul Curriculum 3-6 ani și 6-12 ani, aprobat prin Ordinul Ministrului nr 6142/1.11.2011), care urmează standardul Montessori internațional. Conform curriculumui Montessori pentru 6-12 ani, întreaga programă școlara este acoperită prin următoarele module: Educație cosmică, Cunoașterea și îngrijirea mediului, Dezvoltarea relațiilor sociale/Educație Civică, Limba și literatura română, Matematică. Programa poate fi completată cu discipline complementare, la decizia Monterra, în limita orelor prevăzute în programa cadru pe fiecare an de studiu.

Cluburile Monterra:

În Monterra curriculumul Montessori este completat cu opționale extracurriculare ce urmăresc să întregească dezvoltarea emoțională, socială şi cognitivă a copilului. Acestea sunt stabilite în parteneriat cu părinții. Principiile noastre în organizarea Cluburilor Monterra sunt:

 • Lucrul cu profesioniști şi oameni cu talent autentic în a atrage copilul în activitate
 • Profesori colaboratori în acord cu valorile şi principiile noastre de educație
 • Captarea interesului copiilor şi crearea unor “pasiuni” durabile

Considerăm că pentru a beneficia în mod optim de activitățile oferite, atât copiii cât și profesorii au nevoie de o perioadă suficent de mare pentru a construi o relație, a lucra împreună și a transfera/absorbi informații esențiale de la care să poată crește mai departe. De aceea, modalitatea de participare pe care o propunem, după perioada inițială de tatonare și cunoaștere, se bazeză pe un angajament de participare pe tot parcursul anului.

Monterra oferă Cluburi din arii variate, ca: limbi străine, dezvoltare personală, sport și mișcare, artă plastică, educație muzicală, științe. Oferta valabilă pentru anul școlar curent este disponibilă la cerere.

Servicii medicale:

Urmărim să reducem semnificativ numărul îmbolnăvirilor în comunitatea noastră și dorim să creem un mediu sănătos, care să promoveze bunăstarea fizică și psihică a copiilor. Lucrăm cu o echipă medicală dedicată construirii unui mediu cât mai sigur și sănătos pentru copiii înscriși la Monterra. Colaborăm cu un medic pediatru care consultă copiii la sediu o dată pe săptămână. Asistentele medicale prezente în fiecare sediu în cursul dimineții asigură triajul zilnic al copiilor și urmăresc respectarea procedurilor sanitare atât de către personalul grădiniței, cât și de către părinți și copii. Nu permitem intrarea în colectiv a copiilor bolnavi care reprezintă risc de contagiune pentru colegii lor și respectăm actele  medicale obligatorii la intrarea în colectivitate (fișă medicală completă la înscriere, aviz epidemiologic etc.).

Dorim să consolidăm deprinderile de igienă la copii (gesturile din fiecare zi) și conduita corectă pentru o alimentație sănătoasă (consumul de fructe și legume),  vorbindu-le despre importanța timpului petrecut în exterior (aer, soare) și rolul exercițiilor fizice (sport). Oferim frecvent lecții practice despre sănătate și susținem un program de educație numit ”viață sănătoasă”,  în care dedicăm câte o săptămână abordării la clasă a uneia dintre temele de mai sus, în diferite activități.

Servicii psihologice:

La Monterra oferim servicii psihologice atât în cadrul Cabinetului de consiliere şcolară, cât şi prin colaboratorii noştri externi.

Dorim să promovăm şi să asigurăm aplicarea în practică a valorilor la care Monterra se angajează atât în relaţia cu copiii, cât şi în relaţia cu adulţii: acceptare, respect, competenţă, prietenie. Oferim consiliere psihopedagogică pentru a optimiza eforturilede învăţare, integrare şi adaptare ale copiilor, ajutându-i să devină adulţi împliniţi şi echilibraţi.

Colaborăm cupersoanele cu calificare de psiholog/psihoterapeut/consilier şcolar care oferă în cadrul Monterra servicii psihologice, având în principal următoarele obiective:

 • Îmbunătăţirea modului de relaţionare în cadrul grupului de copii, în cadrul grupului personalului Monterra, în relaţia copiilor cu personalul Monterra
 • Facilitarea unei atmosfere armonioase şi calme
 • Susţinerea integrării copiilor nou veniţi în grup
 • Susţinerea părinţilor în procesul de acomodare la grădiniţă/şcoală
 • Susţinerea, prin colaborarea cu părinţii, a copiilor ce manifestă comportamente care afectează modul de desfăşurare a procesului educativ şi/sau indică un disconfort emoţional personal semnificativ, în ameliorarea acestor comportamente, pentru a permite astfel dezvoltarea emoţională şi academică adecvată

În toate activităţile pe care le desfăşurăm, considerăm că primează interesul copilului şi, din această perspectiva, consilierea adultului se face în mod asertiv şi echilibrat, respectând principiile deontologice ale profesiei, însă dintr-o poziţie în care copilul/grupul de copii este pe primul plan, iar adulţii conlucrează pentru bunăstarea emoţională a acestora.

Limba engleză:

La Monterra, activitatea de limba engleză este inclusă în programul standard. Profesorul de engleză susține cu copiii două ore formale de limba engleză în fiecare săptamână (grupele de copii sunt corespunzătoare unui nivel de limbă).

Obiectivul nostru asumat la limba engleză este susținerea cu succes a testului Cambridge – Nivel Starter pentru comunitatea 6-9 ani și a testului Cambridge – nivelul urmator pentru comunitatea 9-11 ani. Ca progresie a cunoștintelor, ne așteptăm ca ordinea să fie următoarea:

 • Copiii își dezvoltă întâi vocabularul
 • Învață noțiuni de gramatică
 • Învață să scrie diferite cuvinte/propoziții
 • Învață să citească

Capacitatea de a vorbi în limba străină este competența care se dezvoltă în etapa finală, după ce toate celelalte etape au fost integrate, iar pentru ritmul de engleză propus de noi aceasta capacitate apare de regulă în jur de 10-11 ani. Am constat că informațiile acumulate la școală rodesc și se văd cel mai bine în “baie de limbă” – atunci când copilul este “forțat” să relaționeze în limba respectivă și astfel își va accesa optim resursele absorbite în timp. Mai mulți părinți ne-au relatat că, deși la întrebări directe copiii nu răspundeau absolut deloc, au avut surpriza să constate în concediile petrecute în străinătate că se înțelegeau bine în engleza cu alți copii. De aceea, pe orizontul 9-12 ani, ne propunem să integrăm în strategia noastră de limbi străine o recomandare de tabără de engleză pe an, organizată de către colaboratori ai noștri în domeniu, astfel încât să acceleram procesul de exprimare într-o limba străina.