Trecerea în sistemul tradițional

Elevii din Școala Monterra se pot transfera în tradițional la finalul unui semestru/an școlar, beneficiind de recunoașterea studiilor efectuate în Montessori. Montessori, ca alternativă educațională recunoscută în România, are propriul Curriculum 3-6 ani și 6-12 ani, aprobat prin Ordinul Ministrului nr 6142/1.11.2011,astfel încât pentru transferul copilului la o școală tradițională, școala completează foaia matricolă cu echivalarea în calificative a cunoștințelor fiecărui copil, adăugând și portofoliul acestuia. Educația Montessori este un proces gândit pe termen lung, bazat în special pe acumulare și învățare indirectă, curriculumul fiind organizat pe etape de câte trei ani, astfel încât recomandarea către părinți este de a oferi copiilor un ciclu de trei ani complet, pentru a beneficia de întreaga experiență Montessori.

În ceea ce privește modul în care copilul primește schimbarea, valorile dobândite în mediul Montessori sunt cele care îl ajută în acest proces și îi vor fi de folos întreaga viață. Copilul Montessori este flexibil și adaptabil, lucrează bine singur sau în grup iar aceste obiceiuri, precum și abilitățile de comunicare pe care pedagogia Montessori le cultivă, îl vor ajuta în tranziția către un alt sistem.

Examenele naționale

Pedagogia Montessori nu impune competiția din exterior, prin concursuri și activități competitive obligatorii. Este însă responsabilitatea învățătorului să se asigure că elevii sunt pregătiți să rezolve probleme și în stilul testelor cerute de Ministerul Educației Naționale si Cercetării Stiințifice, iar elevii din Școala Monterra participă la Evaluările Naționale din clasa a II-a și a IV-a.