Grădiniţa Monterra, autorizată de Ministerul Educației Naționale în alternativa educațională Montessori (OMEN nr.5485din 2013) , cu cadre didactice instruite în pedagogia Montessori (la cursuri AMI – Association Montessori Internationale) și comunicarea ESPERE , oferă:

 • Pedagogie Montessori autentică pentru copii cu vârste între unu si șase ani.
 • Abordare personalizată pentru fiecare copil în parte, în funcţie de nevoile şi interesele sale
 • Mediu de lucru (mediul pregătit) Montessori, lucru primitor, securizant şi stimulant pentru copil
 • Zilnic trei ore de lucru individual cu materiale autorizate Montessori
 • Activităţi de grup (Circle time) în cadrul cărora desfăşurăm lecţii de graţie şi curtoazie şi jocuri distractive cu rol în dezvoltarea limbajului şi a cunoştinţelor despre lumea ce ne înconjoară, citim cărţi de poveşti sau enciclopedii, învăţăm cântecele şi poezii
 • Activităţi în limba engleză
 • Activităţi opţionale extracurriculare conform ofertei prezentate în acest sens
 • Educație holistică cu predare interdisciplinară în care ariile curriculare sunt interconectate iar achizițiile pedagogice sunt completate de educația civică si morală.

Echipa:

 • Educatoare principale cu diploma AMI (Association Montessori Internationale) pentru orizontul 0-3 ani respectiv 2,5-6 ani (absolvit sau în curs de absolvire la București, Praga, SUA)
 • Asistente de educatoare cu studii de specialitate
 • Întreaga echipă instruită în metoda ESPERE de comunicare, pentru a putea construi relaţii sănătoase cu cei din jur

Spațiul:

 • Mediu pregatit Montessori
 • Materiale Montessori potrivite grupelor de vârstă
 • Spațiu adecvat cu sală de clasă, baie pentru copii, baie pentru personal, oficiu, birou, cabinet medical
 • Loc de joacă în aer liber pentru copii

Programa

În Monterra se respectă programa Montessori aprobată în România (Montessori, ca alternativă educațională recunoscută în România, are propriul Curriculum 3-6 ani și 6-12 ani, aprobat prin Ordinul Ministrului nr 6142/1.11.2011, care urmează standardul Montessori internațional. Conform curriculumului Montessori pentru 3-6 ani, întreaga programă școlara este acoperită prin următoarele arii curriculare: Viață practică, Senzorial, Matematică, Limbaj, Științe și activități culturale. Programa poate fi completată cu discipline complementare, la decizia Monterra, în limita orelor prevăzute în programa cadru pe fiecare an de studiu. La Monterra oferim:

 • zilnic trei ore de lucru individual cu materiale autorizate Montessori
 • limba engleză inclusă în programul standard
 • activități de grup (Circle time) în cadrul cărora desfășurăm lecții de grație și curtoazie, jocuri distractive cu rol în dezvoltarea limbajului și a cunoștințelor despre lumea ce ne înconjoară, citim cărți de povești sau enciclopedii, invățăm cântece si poezii etc.

Cluburile Monterra:

În Monterra curriculumul Montessori este completat cu opționale extracurriculare ce urmăresc să întregească dezvoltarea emoțională, socială şi cognitivă a copilului. Acestea sunt stabilite în parteneriat cu părinții. Principiile noastre în organizarea Cluburilor Monterra sunt:

 • Lucrul cu profesioniști şi oameni cu talent autentic în a atrage copilul în activitate
 • Profesori colaboratori în acord cu valorile şi principiile noastre de educație
 • Captarea interesului copiilor şi crearea unor “pasiuni” durabile

Considerăm că pentru a beneficia în mod optim de activitățile oferite, atât copiii cât și profesorii au nevoie de o perioadă suficent de mare pentru a construi o relație, a lucra împreună și a transfera/absorbi informații esențiale de la care să poată crește mai departe. De aceea, modalitatea de participare pe care o propunem, după perioada inițială de tatonare și cunoaștere, se bazeză pe un angajament de participare pe tot parcursul anului.

Monterra oferă Cluburi din arii variate, ca: limbi străine, dezvoltare personală, sport și mișcare, artă plastică, educație muzicală, științe. Oferta valabilă pentru anul școlar curent este disponibilă la cerere.

Servicii medicale:

Urmărim să reducem semnificativ numărul îmbolnăvirilor în comunitatea noastră și dorim să creem un mediu sănătos, care să promoveze bunăstarea fizică și psihică a copiilor. Lucrăm cu o echipă medicală dedicată construirii unui mediu cât mai sigur și sănătos pentru copiii înscriși la Monterra. Colaborăm cu un medic pediatru care consultă copiii la sediu o dată pe săptămână. Asistentele medicale prezente în fiecare sediu în cursul dimineții asigură triajul zilnic al copiilor și urmăresc respectarea procedurilor sanitare atât de către personalul grădiniței, cât și de către părinți și copii. Nu permitem intrarea în colectiv a copiilor bolnavi care reprezintă risc de contagiune pentru colegii lor și respectăm actele  medicale obligatorii la intrarea în colectivitate (fișă medicală completă la înscriere, aviz epidemiologic etc.).

Dorim să consolidăm deprinderile de igienă la copii (gesturile din fiecare zi) și conduita corectă pentru o alimentație sănătoasă (consumul de fructe și legume),  vorbindu-le despre importanța timpului petrecut în exterior (aer, soare) și rolul exercițiilor fizice (sport). Oferim frecvent lecții practice despre sănătate și susținem un program de educație numit ”viață sănătoasă”,  în care dedicăm câte o săptămână abordării la clasă a uneia dintre temele de mai sus, în diferite activități.

Servicii psihologice:

La Monterra oferim servicii psihologice atât în cadrul Cabinetului de consiliere şcolară, cât şi prin colaboratorii noştri externi.

Dorim să promovăm şi să asigurăm aplicarea în practică a valorilor la care Monterra se angajează atât în relaţia cu copiii, cât şi în relaţia cu adulţii: acceptare, respect, competenţă, prietenie. Oferim consiliere psihopedagogică pentru a optimiza eforturilede învăţare, integrare şi adaptare ale copiilor, ajutându-i să devină adulţi împliniţi şi echilibraţi.

Colaborăm cupersoanele cu calificare de psiholog/psihoterapeut/consilier şcolar care oferă în cadrul Monterra servicii psihologice, având în principal următoarele obiective:

 • Îmbunătăţirea modului de relaţionare în cadrul grupului de copii, în cadrul grupului personalului Monterra, în relaţia copiilor cu personalul Monterra
 • Facilitarea unei atmosfere armonioase şi calme
 • Susţinerea integrării copiilor nou veniţi în grup
 • Susţinerea părinţilor în procesul de acomodare la grădiniţă/şcoală
 • Susţinerea, prin colaborarea cu părinţii, a copiilor ce manifestă comportamente care afectează modul de desfăşurare a procesului educativ şi/sau indică un disconfort emoţional personal semnificativ, în ameliorarea acestor comportamente, pentru a permite astfel dezvoltarea emoţională şi academică adecvată

În toate activităţile pe care le desfăşurăm, considerăm că primează interesul copilului şi, din această perspectiva, consilierea adultului se face în mod asertiv şi echilibrat, respectând principiile deontologice ale profesiei, însă dintr-o poziţie în care copilul/grupul de copii este pe primul plan, iar adulţii conlucrează pentru bunăstarea emoţională a acestora.

Limba engleză:

Activitatea de limba engleză la fiecare grupă este inclusă în programul standard și își propune să obișnuiască copilul cu sunetul limbii, să îl ajute să-și însușească un minim de vocabular și conversație, toate acestea realizându-se prin jocuri, povești, cântece cu acțiuni, lucru manual și jocuri de rol. Materialele folosite sunt adaptate vârstei, copilul învățând prin joc – el este liber să participe, să se joace, să se distreze, învățând de multe ori fără să își dea seama.

Modulul de limba engleză este conceput pe unități de învățare (ex.culori, forme, familie, animale, părți ale corpului), fiecare fiind adaptat varstei și introducand personaje de poveste, cântecele, cărți de povești. În completarea orelor formale de engleză, copiii sunt expuși zilnic în programul de după-amiază la activități în limba engleză (jocuri, lectură, etc), iar în programul de dimineață au posibilitatea de a opta pentru lucrul cu materialele Montessori în limba engleză, care se găsesesc permanent în clasă.

Studiul dezvoltării lingvistice la copii indică faptul că aceștia sunt apți să învețe orice limbaj încă de la naștere, ”absorbind” (mintea absorbantă) tot ceea ce are legătură cu aceasta și având abilitatea de a pronunța toate sunetele în oricare limbă, abilitate ce începe să se estompeze pe măsură ce copilul crește. El absoarbe din mediu și caracteristicile lingvistice și va accepta cu ușurință ceea ce îi este oferit cu afecțiune – nu poate fi ”învățat” să vorbească, nu i se poate ”preda” un limbaj (sau mai multe), ci îl va prelua în mod natural din mediul înconjurător, pe masura interesului și inclinației fiecăruia. Acest lucru nu reprezintă un efort pentru el, ci o deschidere firească spre lumea ce îl înconjoară. Expunerea, simplul fapt că aude frecvent o anumită limbă (chiar dacă nu putem vorbi de folosirea ei activă la acest moment) îi influențează pozitiv dezvoltarea lingvistică și îi poate crea un avantaj educațional în însușirea ei ulterioară.